Ismi

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Gspan daginn.

Ig er ekki viss um ap ~essi spurning eigi heima hir en ig lft slag standa.

Ig er ap kynna mir kynhegpun manna og ig veit ap kynhegpun epa svokallapur ismi t,d voyeurismi hefur verip flokkapur og ig er ap velta ~vm fyrir mir hvort einhver ~arna zti geti bent mir a stap ~ar sem ~etta er flokkap nipur og ztsk}rt.

Mep fyrirfram ~vkk Haugur

-- Haugur (Haugur@hotmail.com), February 23, 2000


Moderation questions? read the FAQ