Vätning av film

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Jag har nån gång sett att Ilford inte rekommenderar vätning (pre-rinse, pre-wash el. pre-wet) av sina filmer före framkallning. Jag gjorde just en sökning på internet, men hittade ingen info på Ilfords web-sidor, inte heller i deras datablad på Ilford B&W Products.

Däremot har Black and white film development och Darkroom On-Line information om att Ilfords filmer innehåller en vätningsagent, som ska förhindra luftbubblor att sätta sig på filmen. Kan något negativt hända om man trots Ilfords rekommendation väter filmen före framkallning, förutom att det naturligtvis påverkar framkallningstiden? Vad gör ni andra?

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), December 22, 1999

Answers

Det tycks finnas olika skolor vad gäller vätning av filmen före framkallning. Själv väter jag aldrig och har heller inte haft problem med luftbubblor eller ojämn framkallning. Det framförs två argument för vätning:

1. Att man på så vis undviker luftbubblor på filmen som förorsakar oframkallade/ofullständigt framkallade prickar på negativet

2. Att man genom vätning får en jämnare framkallning.

Det första argumentet kan väl vara sant. Det andra tror jag inte ett dugg på; snarare tvärtom så att framkallaren måste "skölja ut" vattnet om filmen är vätt medan bara (välblandad) framkallare tränger in i emulsionen om den inte är vätt.

Det finns en elegant (varför har jag inte kommit på det själv) lösning som Pär Lundqvist bjuder på i sin bok "Mörkrumsteknik", ISBN 91-7136-295-9: "Genom att hälla några droppar vätmedel i framkallningen underlättar man filmens upptagning av framkallaren, man minskar ytspänningen. Eventuella luftbubblor elimineras."

Hälsningar, Martin

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), January 03, 2000.


Tack Martin,

Jag har hört ett tredje argument:

Om rummet man framkallar i inte är exakt 20 °C (eller vad för referenstemperatur man nu använder), så kyler/värmer vätningen filmen och dosan till rätt temperatur, och ger därmed mer konsistent framkallning.

Det här argumentet tycker jag i praktiken är mer betydande än de två tidigare nämnda. Jag har nämligen själv upplevt att fastän jag hällt i 20-gradigt vatten, så har temperaturen vid en kontrollmätning några sekunder efteråt varit 1-2 °C fel.

Jag hittade just en referens där man påstår att Ilfords filmer inneheller något färgämne som försvinner vid vätning av filmen (se Pre-developer water bath). Det tycks ockse råda delade meningar om det är bra eller dåligt att färgämnet sköljs bort vid vätningen.

Jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska använda vätning eller inte, eftersom det tycks finnas delade meningar om fördelarna. Å andra sidan spelar det i praktiken säkert inte någon större roll hur man gör bara man är konsekvent.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 05, 2000.


Nu under veckoslutet framkallade jag några filmer med XTOL - och vätte filmerna före framkallningen, närmast pga. den temperaturutjämning som vätningen medför.

Vätningen av Delta 100 filmen var intressant - vattnet jag hällde bort var rejält svart, som om det skulle ha varit bläck i det. De traditionella filmerna (FP4+ & HP5+) utsöndrade ingen färg, varken under vätningen eller senare under processen.

Nu gäller det bara att mäta filmerna med densitometer - det ska bli intressant att se hur nära jag kom på första försöket. Jag framkallade Delta 100 i 10,5 minuter (200 C, agitering 30 s + 5 s/30 s).

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 18, 2000.


I söndags framkallade jag ett par filmer - och vätte dem före framkallningen. Efter att jag hällt i det 20-gradiga vattnet kollade jag temperaturen, och den hade stigit till 21 °C. Jag bytte vattnet en gång förrän jag hällde i framkallaren, och då sjönk temperaturen till exakt 20 °C. Om jag inte använt vätning skulle min framkallningstemperatur varit fel, och det här var ände i helt vanlig rumpstemperatur. Det här innebär att jag också i framtiden kommer att väta mina filmer.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), February 08, 2000.

Hej!

Jag har inte samma problem. Antagligen pga. att jag använder en hel liter framkallare per gång och har ett tämligen svalt mörkrum, c. 21 ° C. Jag brukar ibland kolla temperaturen på framkallaren när jag tömmer ut den. Då är det visserligen för sent att kompensera men det är "bra att veta" (till skillnad från "bra att väta"). Jag har inte märkt nån mätbar förhöjning av temperaturen.

Martin

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), February 13, 2000.Moderation questions? read the FAQ