Introduktion

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Det här är ett diskussionsforum initierat av Amatörfotografklubben i Helsingfors rf (AFK). Här är det fritt fram att fråga om allt som berör fotografering, också för andra än AFK:are. Svaren på frågorna ges av övriga användare.

Diskussionsforumet administreras av Fotoforums moderator (utses av AFK), som vid behov grupperar meddelanden i olika kategorier samt raderar diskussioner som inte mera är av allmänt intresse.

Meddelandena skrivs som vanlig text, fastän ockse HTML-taggar kan inkluderas vid behov, t.ex. för att få klickbara länkar. Information om HTML finns t.ex. på svenska HTML - Skola, på finska HTML-opas eller på engelska Learn HTML Home och HTML: An Interactive Tutorial for Beginners.

-- Fotoforums moderator (amatorfotografklubben@bigfoot.com), December 22, 1999

Answers

Hej! Toppen! Utan någon större byråkrati sätter jag in info om detta på AFK:s webbsida så får vi se. Martin

-- Martin Glader (martin.glader@kolumbus.fi), December 07, 1999.

BRA TANKE! Vi hoppas att flere medlemmar hittar hit se småningom! Andrej Parland

-- andrej (parland@sci.fi), December 22, 1999.

Moderation questions? read the FAQ