Samkvfmi

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Ig si ap ~ap var verip ap velta fyrir sir mvguleikum a BDSM samkvfmum a smpasta ari. Hefur orpip einhver ~rsun m ~vm??

-- Gunnar (n_skin@yahoo.com), September 22, 1999

Answers

Mir telst til ap filagip hafi haldip 9 samkvfmi fra upphafi (des.97) og ~ar af 4 a smpustu 6 manupum. Allir sem stypja grunnreglur BDSM a Mslandi og virpa ~fr reglur sem settar eru m samkvfminu, er frjalst ap mfta, shap ~vm hvort vipkomandi er m filaginu, epa tekur ~att m vpru starfi filagsins. Fullrar nafnleyndar er gftt og ljssmyndavilar epa upptvkutfki eru bvnnup.

Slmkt ~vm sem margir halda, ~a eru samkvfmi BDSM a Mslandi mjvg svipup og vnnur almenn samkvfmi. Fslk spjallar, ffr sir m glas, dansar og skemmtir sir. Sumir fara m BDSM leiki (yfirleitt bindileiki epa flengingar) en fslk stundar ekki samfarir m samkvfminu, alla vega ekki fyrir opnum tjvldum. Fjvldinn m samkvfmi er a bilinu 20 - 50 og eru karlmenn ~ar oftast m meirihluta, epa svona 50 - 70%. Samkvfmi eru }mist haldin m heimahzsum, epa a skemmtistvpum apur en ~eir eru opnapir almenningi. Einnig hefur verip fengip sirstakt hzsnfpi fyrir samkvfmi. Fslk klfpist }miskonar fatnapi en sumir kjssa ap vera faklfddir. Margir klfpast fatnapi zr lepri, latexi, plasti epa vprum efnum sem vipkomandi finnst kynfsandi, en ~ap getur verip mjvg fjvlbreytt. Annars er ekki akvepinn "dresscode" m samkvfmum filagins. Oftast er bopip upp a ~ap ap fslk geti skipt um fatnap a stapnum.

Til ap fa frittir af samkvfmum er best ap skra sig a psstlista filagsins. ^ap er gert mep ~vm ap senda tvlupsst a bdsm@music.is og bipja um ap vera sett a psstlistann. Samkvfmi eru haldin sreglulega og oft latip vita af ~eim m svmu viku og ~au eru haldin.

Filagip hefur einnig stapip fyrir bjsr/kaffi kvvldum, en ~a hittist fslk a veitingstap til ap spjalla og njsta veitinga.

-- Geir / fesseln (bd66N@hotmail.com), September 25, 1999.


ma ig vera settur a ~ennan psstlista? Forvitinn ztm ~essm part}.

-- (vaktin@visir.is), July 17, 2000.

Moderation questions? read the FAQ