help

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

hvap geturu sagt mir um sataista ig ~ar ap sja hvort ap ~etta si ~annig ap ~etta eru trznaparmal epa allir geta si ~ap.

-- steini (antimagic_dragon@hotmail.com), May 31, 1999

Answers

Allt sem er sent hingap inn geta allir sip. ^etta er vettvangur til ap gefa vprum kost a ap lfra og ~urfa ekki ap spyrja svmu spurninga. Viljirpu hins vegar rfpa eitthvap undir trznapi, ~a er hfgt ap senda email a bdsm@music.is. ^ann psst fa ztvaldir stjsrnarmeplimir BDSM a Mslandi sem fttu ap geta svarap spurningum ~mnum.

-- Geir / fesseln (bd66N@hotmail.com), June 01, 1999.

Moderation questions? read the FAQ