Dalmatino poviscu pritrujena

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

Ima li tko rijeci za "Dalmatino poviscu pritrujena"?

-- Emir Pasalic (pasalic@cse.ogi.edu), May 19, 1999

Answers

Tekst pjesme "Dalmatino poviscu pritrujena" nalazi se na stranicama. Molim, primjetite da je nova adresa stranica http://dalmatia.lavsa.com/, jer (nadam se da samo trenutacno) nisam u mogucnosti mijenjati sadrzaj na http://www.hr/dalmatia/.

-- Marko Pinteric (mpinter@ifs.hr), August 17, 1999.

ne, ne bih znala odgovorit, ali.ako biste mi vi odgovorili bila bih zahvalna Dea

-- Dea (deasam@hotmail.com), August 15, 1999.

imam ih ja, ali pitanje: ima neko to zapisano u notnom obliku? ili zvucnom?

-- ana jurin (anajuri@mef.hr), March 11, 2000.

imam ih ja, ali pitanje: ima neko to zapisano u notnom obliku? ili zvucnom?mozda malo nadobudno, ali ipak..

-- ana jurin (anajurin@mef.hr), March 11, 2000.

Good question. In a week or so, when I have some spare time, I'll try to extract a midi file (and possibly convert it into a musical score) from the recording of "Dalmatino" I have. Don't hold your collective breath, but I'll report my findings if my efforts prove sucessful. ------ Emir Pasalic Oregon Graduate Institute Portland, Oregon P.S. Do you guys think we should we post in Croatian or English?

-- Emir Pasalic (pasalic@cse.ogi.edu), March 12, 2000.


Nisam još obišla sve stranice, ali se nadam da je uvrštena pjesma K. Magdića Sušna zikva na škoju... ukoliko netko ima riječi navedene pjesme, molila bi da mi pošalje.. Hvala

-- (divji_cvit@usa.net), July 02, 2001.

Na ovoj stranici ima nekoliko lipih dalmatinskih pisama. "Dalmatina" je prevedena i na knjizevni hrvatski i engleski a ima i zvucni zapis http://pubwww.srce.hr/dalmatia/popispjesama_a.html

Pozdrav ciloj klapi

-- Zdeslav Hrepic (zhr8888@ksu.edu), December 29, 2001.


Ima li tko rijeci pjesme "susna zikva na skoju"? Ako tko ima, molijo bi ga da mi posalje.

-- Ivan Kraljev (ivan.kraljev@zd.hinet.hr), January 26, 2003.

Dalmatino povišću pritrujena

Izlizana Bašćanska tavuleta ‘rvackeg ditinjevanja, zaudobjeni friži glagojaški' serpentini; isfrolani patakuni, žurke i kadeni. Izlizani Ideali i misali po ‘rvackin oputinan; sokolaški procesjuni, pricešćeni demonštracjuni od taverni, do taverni! Svitlosju kerv častna vikovični terpećemu naslidovati pogerda Balkanike.

Pute, laze pizon dubli tovari, gustirne žedne mijun sići i lati; konkulana škina težakov od motik po žurnatin, žurnatin pritrujena!

Prage kalet žnjutin dubli Puntari, naboj dalmatine rebati na drači, kroz kadene dicu čičan pasli, a judi driti ka kolone; Dalmatino povišću pritrujena!

Intradu pravice s tilin štrukali Dalmatino povišću pritrujena! Rod puntarski resa na drači; Dalmatino povišću pritrujena! Ditinstvon gladnin povist štukali; Dalmatino povišću pritrujena! Kroz kadene dicu čičan pasli, a judi driti ka kolone, Dalmatino povišću pritrujena!

PREPJEV ČAKAVSKIH STIHOVA DALMATINO, POVIŠĆU PRITRUJENA

Izlizana Bašćanska tavuleta - Izlizana bašćanska ploča ‘rvackeg ditinjevanja - hrvatskog djetinjstva Zaudobjeni friži - zaboravljene ogrebotine Glagojaških serpentini - glagoljaških zavojnica (misli se na pleter) Isfrolani - istrošeni (upotrebom), nagriženi moljcima Patakuni - mjedeni novac Žurke - dijelovi muške narodne težečke nošnje u Dalmaciji Kadeni - lančići Izlizani Ideali i Misali - izlizani Ideali i (Časoslovi) Misali po ‘rvackin oputinan - po hrvatskim stranputicama Sokolaški procesjuni - Sokolaške procesije Pričešćeni demonštracjuni - pričešćene demonstracije od taverni' do taverni - od vinotočnica do vinotočnica svitlosju kerv častna - svjetlošću krv časna vikovični terpećemu - vjekom navikli trpeći naslidovati pogerda Balkanike - nasljeđivati pogrde Balkana

Serpentini: vijugave staze na gorskim obroncima, zavojnice sokolaški: gimnastičke organizacije, odnosno društva nastala radi buđenja nacionalne svijesti kod slavenskih naroda u drugoj polovici 19. st.

Pute - puteve laze - ulaze u polja pizon dubli tovari - teretom dubali magarci Gustirne žedne - bunare žedne mijun sići i lati - milijun vjedara i poljevača konkulana škina težakov - savijena leđa zemljoradnika od motik - od motika (misli se na kopanje motikom) po žurnatin pritrujena - po nadničarenjima premorena Prage kalet - pragove (dalmatinskih) uličica žnjutin dubli puntari - gležnjevima dubali hrvatski rodoljubi, buntovnici (pripadnici Narodne stranke) naboj Dalmatine - gnojni čir Dalmacije rebati na drači - otkucava na drači kroz kadene dicu čičan pasli - kroz lance djecu sisama napasali a judi driti ka kolone - a ljudi uspravni poput kolona kamenih stupova Dalmatino, povišću pritrujena - Dalmacijo poviješću premorena Intradu pravice - ljetinu pravičnosti s tilin štrukali - s tjelima izaželi ditinstvon gladnin - djetinstvom gladnim povist štukali - povijest začepili rod puntarski resa na drači - rod pobunjenički rastao na drači

(Prvi dio poeme preuzet je iz čakavske lirike tiskane u zbirci "ROD TITANSKI, ROD ŽGINCANI" / Split, 1975 g. str. 8 autora Ljube Stipišića, te se također pjeva kao dio "Dalmatino, povišću pritrujena")

Ljubo Stipišić

http://www.crolinks.com/cromusic/ (mozes i jos vise pisama naci na ovom stranicu)

-- (leptir17@yahoo.com), October 21, 2003.


Moderation questions? read the FAQ