Blap

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Eg hef ahuga a ap vita hvort ~ap si blap sem er mep svona aulis}ngum eins og eru a ykkar smpu hir a islandi. Og hvar er hfgt ap skopa svoleipis auglis}ngar. mep fyrirfram ~vkk rex.

-- rex (rex_1999@hotmail.com), March 12, 1999

Answers

Blvp mep bdsm tengdum einkamalaaugl}singum eru til m flestum lvndum m kringum okkur, og oft eru ~au m tengslum vip filvg eins og okkar. Hinsvegar er slmkt blap ekki til hirlendis, en almenn einkamalablvp og stefnumstalmnur eru sennilega ~ap sem kemst nfst ~vm hirlendis, fyrir utan vefinn okkar (og apra vefi sem hafa einkamalaaugl}singar ... athugip ~s ap vegna fordsma hefur Hugmst sskap eftir ~vm ap fa ekki augl}singar fra okkur).

-- Losti (losti@islandia.is), March 25, 1999.

Moderation questions? read the FAQ