Svipur

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Hf

Hvar er hfgt ap fa gspa svipu til BDSM leikja?

Hvernig svipu er snipugast ap fa sir?

Hlakka til ap heyra m ykkur

-- Svipuskass (ekkert@ekkert.is), June 11, 1998


Moderation questions? read the FAQ