Spelkur/gifs?

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Ig er ap velta ~vm fyrir mir hvort einhverjir aprir hafi gaman af ~vm sem er kallap "casting" og "bracing" a ensku, ~.e. ap klfpast spelkum, halskrvgum epa gifsum, sir til yndisauka. Vill gjarnan heyra fra filvgum um malip. ^ip hin fttup ap prsfa ap blanda ~essu inn m bindileikina. - HOT STUFF! Til frspleiks ma benda a heimasmpur NBAK og PLASTERofPARADISE. Tikkapu a ~vm! Gmna.

-- Gmna Whiles (cd_gina@yahoo.com), April 21, 1998

Moderation questions? read the FAQ