Eru handjarn slvgleg?

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Er bannap ap hafa handjarn a mslandi?

-- X (leinds@leinds.is), January 28, 1998

Answers

Ja handjarn eru slvgleg.

^au voru bvnnup mep reglugerp fyrir nokkrum arum.

En ig veit ekki hvort ~ap si bannap ap hafa kepju og hengilas, epa gamaldags hlekki.

Ig er hrfddur um ap ~ap geti farip eftir tzlkun lvggjafans, epa rittara sagt ~eim sem tzlki lvgin m hvert skipti :(

-- magni (mmaggim@hotmail.com), January 29, 1998.


^vm mipur virpist eftirfarandi setning gera handjarna m einkaeign slvglega a Mslandi: Reglugerp nzmer 256, 1997 um skotvopn og skotffri, VIII kafli, 37. grein, smpasta malsgrein; "Vprum en lvgregluyfirvvldum er sheimilt ap flytja til landsins, framleipa epa eiga handjarn, fstajarn zr malmi epa vpru efni svo og kylfur, sem ekki eru ftlapar til m~rsttaipkunar."

^ap skal tekip fram ap ig er ekki lvgfrfpingur, og ~vm spyr ig hvort ap lokaorpin "til m~rsttaripkunar" eigi vip notkun a handjarnum og fstajarnum epa bara til kylfa.

Svo eru allt aprar spurningar hvort astarleikir teljast m~rsttir og hver var grunnhugsun og ftlun lvggjafavaldsins mep banninu. Ig veit ekki mep vissu hver var grunnhugsun lvggjafavaldsins ~egar ~essari setningu var bftt inn m reglugerpina en ig hef grun um ap ~etta hafi verip skrifap vegna misnotkunar dyravarpa hja veitingastvpum a handjarnum. Smpan hafa sumir dyraverpir farip ap nota einnota plast kaplabindi.

Einnig er reglugerpin orpup a ~ann hatt - "zr malmi epa vpru efni" - ap hfgt er ap ffra rvk fyrir ~vm ap hzn banni lepur slar til ap binda fslk, og plast slar og kaplabindi sem fast m byggingarvvruverslunum, en lepur og plast slar hafa verip fluttar til landsins an ~ess ap tollayfirvvld setji neitt zt a slmkan innflutning.

Ig hef heyrt um ap lvgregla hafi verip kvllup m heimahzs til ap hjalpa elskendum ap losna zr handjarnum og ap m slmkum tilfellum hafi handjarnin verip gerp upptfk. Ig hef einnig heyrt af fslki hefur reynt ap flytja inn handjarn til landsins og ap ~au hafi ~a verip gerp upptfk af tollayfirvvldum.

Framkvfmdarvald lvggjafans virpist ~vm ekki skipta sir ap tilgangi notkunar handjarna, heldur bara gera ~au upptfk.

Ig er a ~eirri skopun ap heimild Dsmsmalarapherra til ap banna einkaeign a handjarnum si mjvg hfpin. Ig si ekki hvar m lvgunum heimild rapherra til ap banna notkun handjarna m astarleikjum er.

Reglugerparbannip a handjarn er sett undir ~essari lagaheimild: M lvgum um skotvopn, sprengiefni og skotelda 1977, nr. 46, 13. mam, I. kafla. Um gildissvip laganna 3. gr. segir: "Dsmsmalarapherra getur akvepip, ap akvfpi laga ~essara taki ap einhverju epa vllu leyti til eftirgreindra hluta: 1. Annarra vopna en venjulegra skotvopna, svo sem hnzajarna, vrvaboga, hvgg-, stungu- epa eggvopna. 2. Efna og tfkja, sem eftir skilgreiningu 1. gr. teljast ekki til skotvopna, skotffra, sprengiefna epa skotelda, en hafa svipapa eiginleika og verkanir. "

Ig get ekki sip ap handjarn siu vopn epa hafi svipapa eiginleika og verkanir og vopn epa sprengiefni, umfram til dfmis kepjur og hengilasa sem fast m hvapa byggingarvvruverslun sem er.

Ef einhver hefur ahuga a ap lata a ~ap reyna hvort rapherra hafi raunverulega heimild m lvgum fyrir reglugerparbanninu, epa ef einhver hefur ahuga a ap kynna vrugga, mepvitapa og sam~ykkta BDSM leiki fyrir rapherra m ~eirri von um ap hann muni annaphvort fella nipur reglugerparbannip, epa heimila einkaeign a handjarnum gegn handjarnaleyfi (samanber skotvopnaleyfi), ~a hafip endilega samband vip BDSM a Mslandi.

-- Losti (losti@islandia.is), February 01, 1998.


Vardandi handjarn; Eg sjalfur hef att thonikkud morg por, malid er ad handjarn eru dyr thar sem folk kemst yfir thau, thad er haegt ad kaupa thau a ymsum stodum en ta er agaett ad hafa i huga hvernig thau eru. Eg hef att tvo handjarn sem duttu i sundur! Thailensk, mjog leleg gerd, Crocket & Kelly og Smith & Wesson eru god og detta ekki i sundur. Ef thu kemur auga a handjarn sem thu getur keypt og thau kosta mikiš tha skaltu allavega hafa thetta i huga svo thu sert ekki ad henda peningunum: Tad eru tvaer adaltegundir af handjarnagerdum, onnur tegundin er med mjog litid skraargat a annari hlidinni eda i midjunni, "husid" er lagt en breitt, svo er hin tegundin sem er med mjog storu skraargat og lykillinn er thykkur og skrautlegur, "husid" er mjorra og haerra, kedjan er ekki sodin saman, thessi tegund dettur i sundur!

Ef einhver vill kaupa handjarn og veit ekki hvert a ad snua ser, sendir e-mail til min:

Subject, Garri e-mail: icefire@centrum.is

-- Gardar Bjorn Gardarsson (icefire@centrum.is), December 06, 2000.


Moderation questions? read the FAQ