Fangelsi fyrir frelsissviptingar?

greenspun.com : LUSENET : BDSM a Islandi : One Thread

Hvenfr telst frelsissvipting slvgleg samkvfmt mslenskum/erlendum lvgum?

Getur frelsissvipting verip slvgleg ef allir ~attakendur eru sam~ykkir henni?

Hefur fslk verip dfmt til refsingar/fangelsis fyrir sam~ykktar frelsissviptingar hir a Mslandi?

-- palli (palli@veda.is), January 18, 1998

Answers

Ig tel ap frelsissvipting si alltaf slvgleg. En hinsvegar tel ig ap ~ap si einmitt ekki frelsissvipting ap binda einhvern mep fullu sam~ykki vipkomandi.

Ig veit ekki til ~ess ap fslk hafi verip dfmt m fangelsi fyrir BDSM leiki hir a landi.

Hver hefur t.d. ekki heyrt svgurnar um parip (pvrin) sem hafa t}nt lyklinum ap handjarnunum og hringt a lvgguna til ap lata opna ~au. Ef ig man ritt ~a voru vipbrvgp lvggunnar ~au ap gera handjarnin upptfk. Hvort einhverjir frekari eftirmalar hafi orpip ap ~eim malum veit ig ekki.

ps Ef ~ap telst vera frelsisvipting ap binda einhvern mep fullu sam~ykki, eru ~a lvggu og bsfa-leikir krakkana okkar ekki slvglegir?

-- Magni (mmaggim@hotmail.com), January 23, 1998.


Skilgreining a frelsissviptingu a ekkert vip BDSM, amk ekki a ~ann hatt sem filagip sam~ykkir.

Frelsissvipting sem hluti af BDSM leik er allt annap mal ~vm ap ~ar eru bapir apilar sam~ykkir, si ekki svo er sjalfsagt ap athuga hvort ap slmkt si hfgt ap kfra.

En ~etta sn}st ap sjalfssvgpu alltaf um ~ap sama, sam~ykki beggja apila og sameiginlega anfgju ~egar upp er stapip og ~ar mep er annarri spurningu ~inni einnig svarap, ~etta getur ekki verip slvglegt mep sam~ykki beggja apila.

Hvap varpar spurningu ~mna um hvort einhver hafi verip fangelsapur a Mslandi fyrir slmkt ~a eru ekki til neinar heimildir hja Lvgreglunni um ap slmk mal hafi komip upp.

-- Loki-^ (Loki_dude@hotmail.com), August 24, 1998.


Mir dettur m hug saga um fslk sem var m BDSM leik og ~ar ~urfti lvgreglan ap koma vip ... og skemmtilega vip ~etta er ap sagan er svnn...

Konan var bundin vip rzmip mep handjarnum og mapurinn klfddi sig m szperman bzning og kom hlaupandi inn til hennar en hann rann til a mottu og rotapist. Konan var svo hrfdd um manninn sinn ~vm hzn gat ekki hjalpap honum svo hzn fsr ap kalla a hjalp og ~a braust lvgreglan inn til ~eirra og kom ap ~eim ~arna... frekar neyparlegt fyrir bapa apila...

-- Ragnhildur (ragnhildur7@visir.is), August 08, 2000.


^ap slfma vip svguna um szpermanninn og handjarnupu konuna hans er ap fslk virpir ekki einkalmf hvors annarrs heldur getur ekki setip a sir ap dreifa svgum um neyparlega atvik m kynlmfi ~ess. Vip vitum ekki hvort hir hafi lvgreglan, epa heilbrigpisfslk brugpist ~agnarskyldu sinni, epa hvort ~ap hafi verip illkvittnir s~roskapir nagrannar, sem hafi shjakvfmilega sip ~etta, sem tsku ap sir ap dreifa svgunni. ^ap varpar vip lvg ap dreifa svgum um einkalmf fslks hvort sem sagan er svnn epur ei. ^essi saga hefur hins vegar ekkert mep frelsisviptingar og fangelsisdsma ap gera, enda hvorki slvglegt ap binda maka sinnn mep hans sam~ykki, ni vera m szpermann bzningi.

-- Geir / fesseln (bd66n@hotmail.com), August 08, 2000.

Moderation questions? read the FAQ