Dobrodosli na dalmatinsku diskusiju! / Welcome to Dalmatian discussion!

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

Pozdravljam sve zainteresirane za dalmatinsku klapsku pjesmu i kulturu opcenito. Slobodno pisite sve sto vam u vezi te teme i stranica "Dalmatinske kulture" padne na pamet.

Molim vas da ne odgovarate na ovaj prilog, nego zapocnete novi niz. Koristite HTML naredbe (npr. <P>, <BR>, <UL>, <LI>) kako bi bila vasa poruka sto jasnija.

Drzite se teme! Nikakvi prilozi o uzgajanju dalmatinera, potrage za obitelji, molbe za pjesmama ili uvrijedljivi prilozi nece se tolerirati! Molim vas da ostavljate svoje prave email adrese.

Vas administrator,
Marko Pinteric

I welcome all interested in Dalmatian klapa song and culture in general. Please, feel free to write anything about this topic and "Dalmatian culture" web pages that flashed upon you.

Please, do not respond to this contribution, but start a new thread. Use HTML markup (eg. <P>, <BR>, <UL>, <LI>) to make your message more clear.

Keep to the topic of the discussion! No Dalmatian dog breeding, family search, song requests or offending contributions will be tolerated! Please specify your real email address.

Your administrator,
Marko Pinteric-- Marko Pinteric (mpinter@ifs.hr), October 15, 1997

Answers

Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

Ove su stranice fenomenalne i to je svakako potrebno nama ljudima s mora, ali uz sve pohvale moram Vam ukazati da se veliki broj pjesama (npr. fale moj, dalmatino povifu pritrujena, sutra fe te odnit...) ne nalazi na ovim stranicama, to bi svakako bilo neophodno. I bilo bi lijepo kada bi se izradila stranica opfenito o klapskom pijevanju, a ne samo o festivalu.

Hvala i samo naprijed !!

-- Marko Skomerif (marko.skomersic@fer.hr), February 13, 1999.


Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

Zahvalan sam Vam na ideji da napravite ove stranice i predlaem da u suradnji sa zainteresiranim ljudima skupljate klapske i ostale izvorne pjesme (npr. u tradiciji je ensko pjevanje u Dalmaciji dvoglasno), pa i komponirane koje su se potvrdile na omikom festivalu, pa da imate zapravo riznicu blaga, koje je sve podlonije ili zaboravu ili promjeni. Bio bih Va redovni posjetitelj, a sigurno i mnogi drugi. Bilo bi lijepo prohitati te spontane tekstove, znati iz kojega su kraja, na kojoj kazeti ih se moe huti i sl. Za nas, koji se ne bavimo profesionalno tim poslom, to bi bio izvrstan nahin kontakta s naom tradicijom. elim Vam uspjeh!

Tomislav

-- Tomislav Radif (radic@cim.irb.hr), March 11, 1999.


Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

Poto vidim da puno ljudi trai tekst od Dalmatine -onaj kome treba tekst neka mi se javi na e mail. "Pute,loze pizon dubli tovari gustirne edne, mijun ..."

-- Dragan upe (aspirinx@yahoo.com), April 16, 1999.

Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

Predlazem da za pjesmu 'Dalmatino ...' pratite slijedeci link: http://www.lavsa.com/dalmatia/Dalmatino_poviscu_pritrujena.html

Takodjer na istom serveru (http://www.lavsa.com/dalmatia/) ili na http://www.hr/dalmatia ima niz dobrih stvari o dalmatinskoj pjesmi ...

-- Renato Balic (renato.balic@hb.tel.hr), December 16, 1999.


Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

da li mozda netko ima rici od "klapo moja"?

-- ana (ajurin@gmx.net), May 13, 2000.


Response to Otvorena diskusija o dalmatinskoj klapskoj pjesmi

U uskome skrip
tek, izmedju kuka
sadila je loze
ta tezacka ruka

u procip je stavi
di je zemlje mrvu
pa je znojem zali
svoju lozu prvu

pljujuci u sake
laca se masklina
pod zuljavon rukon
lomila se stina

stvarala se skrapa
di se loza vila
tu se grozdja brala
i vina se pila...

pozdrav od mene iz Zemuna! :)

-- igor coko (coko@mail.ru), November 24, 2000.


To bas nisu mongi znali ali istine je, u Sloveniji postoji dalmatinska klapa sa nazivom klapa Lavanda. To je jedina klapa koja radi na teritoriju R. Slovenije. Klapu vodim od njenog pocetka t.j. od 1995.godine dalje a tezko nam je doci do notnog i tekstovnog materijala sto se tice dalmatinskih pijesma, pa se zato preporucujemo na email adresu:alfred_pisek@hotmail.com. Ljep pozdrav iz Ljubljane. alfred pisek

-- Alfred Pisek (alfred_pisek@hotmail.com), March 20, 2002.

Ako postoji onda triba lipo i mirisat!!

-- Dalmos (Lazareti@yahoo.com), April 15, 2002.

Moderation questions? read the FAQ