About the Fotoforum Forum

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : Policy
OBS! Forumet har flyttat till ny adress på http://groups.msn.com/AFKFotoforum/ eftersom den här servern inte tillåter nya inlägg.

Det här är ett diskussionsforum initierat av Amatörfotografklubben i Helsingfors rf (AFK). Här är det fritt fram för alla att fråga om allt som berör fotografering. Svaren på frågorna ges av övriga användare.

Diskussionsforumet administreras av Fotoforums moderator (utses av AFK), som vid behov grupperar meddelanden i olika kategorier samt raderar diskussioner som inte mera är av allmänt intresse.

Meddelandena skrivs som vanlig text, fastän också HTML-taggar kan inkluderas vid behov, t.ex. för att få klickbara länkar. Information om HTML finns t.ex. på svenska HTML - Skola, på finska HTML-opas eller på engelska Learn HTML Home och HTML: An Interactive Tutorial for Beginners.

How this System Works

This bboard software was written by Philip Greenspun and hosted for free by him started in 1995. Anyone could come in and create a forum and moderate the discussion. Most of the thousands of forums on this server were and are publicly searchable by Google and other Web indices.